Integraties

Integratie van ConsentCookie met trackingscripts

96 views 23 May 2018 6 September 2018 Christian Vriens 0

Het volgen van bezoekers op de website wordt vaak gedaan met een trackingscript. Dit kan een script zijn van Google analytics of een script van bijv. een advertentienetwerk.

Om te voorkomen dat deze scripts worden uitgevoerd voordat iemand toestemming geeft via ConsentCookie moet je een kleine aanpassing maken aan deze scripts zodat ze integreren met de ConsentCookie functionaliteit.

Deze integratie houdt het hele script tegen. Als trackingscripts eerder zijn uitgevoerd dan is de kans groot dat ze cookies in de browser van de bezoeker hebben achtergelaten. Lees hier hoe ConsentCookie hiermee om gaat.

Voorbeeld van het Google Analytics script

Vanuit Google krijg je een script dat je op je website kunt plaatsen.

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-4792040-3"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'UA-4792040-3');
</script>

Aan het script voeg je informatie toe. ConsentCookie kan zo integreren met dit script.

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script type="text/plain" cc-id="ga" async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-4792040-3"></script>
<script type="text/plain" cc-id="ga">
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'UA-4792040-3');
</script>

Integreren met ieder trackingscript

Het voorbeeld van integratie met Google analytics is voor ieder trackingscript toe te passen.

Om een script pas na toestemming te activeren:

 • Voeg toe of vervang de script tag type=”text/plain”
 • Voeg de id van de applicatie toe door cc-id=” {id}”. Hierin is {id} de id van de applicatie.
 • Het script kan de code in een code blok of src waarde hebben staan. Zie ook het bovenstaande Google analytics voorbeeld.

In het onderstaande voorbeeld is een ander script geïntegreerd met ConsentCookie.

<script type="text/plain" cc-id="iq">
 var _iqsTenant = 844788296;
 var _iqsImpress = {
  hostAndPort: 'liquifier.iqnomy.com',
  timeout: 5000,
  extra: true
 };

 (function () {
  var _iqs = document.createElement('script');
  _iqs.type = 'text/javascript';
  _iqs.async = true;
  _iqs.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'static.iqnomy.com/myliquidsuite/js/IQImpressor.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
  s.parentNode.insertBefore(_iqs, s);
 })();

</script>
<script type="text/plain" cc-id="iq" src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"/>

Let op: de id’s van applicaties of purposes die ‘Always on’ zijn geconfigureerd, worden al uitgevoerd voor de consent in de consent wall. Alle andere id’s die op opt-in of opt-out staan worden pas geëvalueerd na akkoord in de consentwall.

Heeft dit geholpen?